Privacybeleid

 

PRIVACYBELEID

Welke gegevens laat ik achter bij Bij Mar:Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Ik vraag je hierbij om de volgende gegevens:•jouw naam;•(factuur)adres;•e-mailadres;•en je betaalgegevens.Deze gegevens worden gebruikt bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, het verlenen van service en garantie.

ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Bij de uitvoering van onze overeenkomst:•bij bestellen•bij bezorgen•bij retourneren •om je te kunnen e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst

BEWAARTERMIJN

Jouw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zal Bij Mar jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.COMMUNICATIE Wanneer je Bij Mar een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in het e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vraagt Bij Mar naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.Naast de informatie die op de website vermeld staat, kan Bij Mar jou als klant via 2 kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze twee kanalen zijn als volgt: per mail of per social media. Zonder jouw toestemming word je niet per per mail op de hoogte gebracht.

DELEN VAN GEGEVENS

Bij Mar verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Bij Mar deelt jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:•de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;•jouw shopervaring te verbeteren;•of om te voldoen aan de wettelijke verplichting

 

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan Bij Mar te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt dit mailen naar: info@bijmar.nl

INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover Bij Mar jouw gegevens heeft verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

VEILIGHEID STAAT VOOR OP

Bij Mar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Hierbij moet je denken aan: toegangsbeveiliging, wachtwoordbeleid, versleuteling d.m.v. SSL-certificaat, dataminimalisatie, etc. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Bij Mar helpt jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

DOORLINKEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan Bij Mar zijn gekoppeld. Bij Mar kan geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Bij Mar kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. Bij Mar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Bij Mar adviseert je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Bij Mar kan deze privacyverklaringwijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is van december 2020.